Varje år utför cykelsajten Singeltracks en undersökning, där sajtens läsare får svara på frågor. Utifrån denna information kan vissa trender inom inköp av MTB-cyklar urskönjas. 2015 utnämnde sajtens läsare Shimanos elektroniska drivlina Di2 till årets mest innovativa produkt. Årets undersökning utfördes nyligen och resultatet av denna har nu sammanställts och publicerats på sajten. En fråga som många förmodligen är nyfikna på är hur många cyklister som egentligen har valt Di2 under de senaste två åren. Svaret är att endast ett fåtal cyklister har valt att göra detta.

Av de 2 056 cyklister som svarade på enkäten, var det nämligen blott 29 MTB-cyklister som svarade att de ägde en mountainbike med Shimanos elektriska Di2-drivlina. 29 av 2 056 motsvarar inte mer än 1,4 procent av de tillfrågade. Någonting som dock är värt att påpeka är möjligheten att sajtens läsare inte har anammat denna teknik lika snabbt som mountainbikecyklister i övrigt (det vill säga de som inte läser sajten). Det man dock kan konstatera är att elektronisk växling fortfarande har en bit att vandra vad gäller popularitet.

Därför avstår MTB-cyklister från Shimano Di2

När läsarna tillfrågades om varför de inte har uppgraderat sin drivlina på sin mountainbike till en elektronisk sådan, fick ägaren av sajten inte särskilt många svar. Detta kan bero på flera olika anledningar. En av dessa är förstås att priset på Shimano Di2 är ganska högt, vilket gör att få cyklister kan rymma denna drivlina i sin budget.

Som om inte det vore nog har även många cyklister meddelat att de inte är helt sålda på fördelarna med elektronisk växling. Inom racercyklingen har elektronisk växling funnits lite längre, och där har en större andel av cyklisterna anammat denna teknik. Det är dock viss skillnad på cykling på väg och i terräng, vilket gör att majoriteten av alla mountainbikecyklister verkar föredra ett system för växling som de förstår sig på och själva kan laga om de stöter på problem längs MTB-leden. Att få slut på batterikraft mitt ute i ingenstans är förmodligen inte heller någonting som lockar.

Med bakgrund av detta är frågan huruvida Shimano Di2 är framtiden inom MTB-cyklingen eller ej.

Få MTB-cyklister väljer elektronisk växling