Precis som inom dom flesta yrken finns flera olika faktorer som påverkar vilken lön en arbetsterapeut får. Det kan bland annat vara ålder och erfarenhet men även om arbetet utförs i privat eller offentlig sektor. Nedan följer fler faktorer, statistik och exempel kring nivåer för yrkesgruppen.

Flera faktorer påverkar

Oavsett yrkesgrupp finns nästan alltid olika faktorer som påverkar vilken lön som kan förväntas – så även för arbetsterapeuter. Ålder och erfarenhet är en sak men även om arbetet utförs i privat eller offentlig sektor är avgörande. Det kan dessutom skilja sig lite beroende på var i landet som arbetet utförs, även om skillnaderna här är relativt små.

Statistik och exempel

Det finns en del statistik kring arbetsterapeuter och störst skillnad syns mellan olika åldersgrupper. Enligt statistik från 2021 har en arbetsterapeut i åldern 25–34 år en lön på ca 31 000 – 32 000 kronor i månaden. Detta medan de i åldern 55 – 64 år har en lön på drygt 37 000 kronor. Med ålder och antal verksamma år i yrket kommer även erfarenhet, vilket är den stora orsaken till att det blir högre med åren.

Mellan privat och offentlig sektor skiljer det någon tusenlapp i månaden oavsett åldersgrupp och detsamma gäller mellan olika regioner och arbetsorter. Högst lön har de som arbetar i Västsverige, där genomsnittet ligger på drygt 34 900 kronor. Lägst är det övre Norrland, där genomsnittet ligger på ca 33 300 kronor. Skillnaderna är alltså marginella på dom flesta punkter – förutom när det kommer till ålder, erfarenhet och kompetens.

Få högre lön som arbetsterapeut – via bemanningsföretag

En väg till högre lön för en arbetsterapeut är att börja arbeta via ett bemanningsföretag.

Ett sådant skulle kunna liknas vid en vikariepool, som hjälper vårdgivare av olika slag att tillsätta ”vikarier” för både korta och långa uppdrag. Att arbeta på det sättet, förutom högre lön, kan bland annat innebära:

  • Bra arbetsvillkor
  • Flera förmåner
  • Löpande fortbildning
  • Feedback och återkoppling på utförda uppdrag

Eftersom de som arbetar på det här sättet fungerar som en slags vikarie på olika arbetsplatser så ger det ett varierande arbetsliv med goda möjligheter till utveckling. Det passar bra för den som kan vara flexibel, som gillar att prova på nya saker och att träffa nya människor.

Lön för en arbetsterapeut – faktorer, statistik och exempel